Elnettet

For at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed er ​Vores Elnet i gang med at kabellægge alle luftledninger i vores forsyningsområde.

Kabellægning

For at sikre en fortsat høj forsyningssikkerhed er ​Vores Elnet i gang med at kabellægge alle luftledninger i vores forsyningsområde.

Vi sørger for at holde vores kunder informeret undervejs i processen – og du er naturligvis altid velkommen til at spørge vores medarbejdere, der arbejder på stedet. Mangler du mere information, kan du kontakte os på telefon 63 10 81 00.

Stikledningen

For dig betyder kabellægningen, at luftledningerne - også kaldet stikledningen - ind til dit hus fjernes. I stedet graver vi et kabel ned ude fra fortovet.

Der er to måder at ændre stikledningen ind til dit hus på. Og du bestemmer selv, hvordan du vil have det gjort.

 

 

  • Udvendig løsning

    Med den udvendige løsning graver vi din nye stikledning ned og frem til husets sokkel. Herfra fører vi kablet den nærmeste vej frem til indføringsdåsen på facadens yderside, hvor luftledningerne i dag er tilsluttet.

    Ønsker du den udvendige løsning, er der ingen omkostninger for dig.
  • Indvendig løsning

    Med den indvendige løsning graver vi din nye stikledning ned og frem til husets sokkel. Vælger du den indvendige løsning, så kablet ikke er synligt på facaden, skal du kontakte din elinstallatør, der sammen med dig finder ud af, hvordan stikledningen skal indvendigt skal fremføres til din måler.

    Vi udfører det udvendige arbejde frem til soklen uden beregning. Til arbejdet inde i huset yder vi et tilskud på op til 1.000 kr. + moms, uanset valg af elinstallatør. Samtidig leverer vi den nødvendige mængde stikledningskabel.

Hvis du skal have renoveret din indkørsel eller forhave, før du har fået kabellagt, kan du få udleveret et rør af Vores Elnet, som du kan lægge i jorden, så du ikke skal have gravet op igen, når vi senere kabellægger.