Elnettet

Vores Elnet kan tilbyde dig hjælp med at påvise, hvor kabler ligger nedgravet, og hvor der kan være fejl på dem.

Kabelservice

Vores Elnet kan tilbyde dig hjælp med at påvise, hvor kabler ligger nedgravet, og hvor der kan være fejl på dem.

Kabelpåvisning:

Vores Elnet har udstyr, der kan lokalisere, hvor kabler ligger nedgravet. Hvis du vil vide, om der ligger kabler, som er ejet af Vores Elnet på din grund, er du velkommen til at kontakte vores driftscenter på 63 10 81 00.

Hvis du vil vide, om der er nedgravet andre kabler end Vores Elnets på din grund, kan du altid søge oplysninger under punktet Ledningsoplysninger.

Påvisning af Vores Elnets kabler er gratis.

Påvisning af private stikledninger og lignende udføres efter regning.

Fejlfinding på kabler:

Oplever du fejl på dine kabler, kan Vores Elnet tilbyde en fejlsøgning, hvor vi kan påvise det nøjagtige fejlsted. En påvisning af kabelfejl forkorter både dit tidsforbrug og dine omkostninger til udbedring, fordi vi kan fortælle dig præcist, hvor der skal graves.

Påvisning af fejl på kabler udføres efter regning.

Hvis du vil vide eller have hjælp til fejlfindingen, er du velkommen til at kontakte vores driftscenter
63 10 81 00.