Om Vores Elnet

Som net- og distributionsvirksomhed er Vores Elnet A/S forpligtet til at fremme energibesparelser til gavn for energiforbrugerne og samfundet.

Energiselskabernes energispareindsats

Som net- og distributionsvirksomhed er Vores Elnet A/S forpligtet til at fremme energibesparelser til gavn for energiforbrugerne og samfundet.

Indsatsen er et led i Danmarks internationale forpligtelser, der skal bidrage til en reduktion af det samlede energiforbrug. Samtidig er det en hjørnesten i den politiske målsætning om omstilling til det fossilfrie samfund.

Vores Elnet A/S er som netselskab forpligtet til at øge den samlede gennemførelse af besparelser og skal have særligt fokus på realisering af energibesparelser i slutforbruget.

Energi Fyn Energibesparelser A/S varetager denne forpligtelse for Vores Elnet A/S.

Yderligere information om Vores Elnets energispareaktiviteter kan fås ved henvendelse til Energi Fyn Energibesparelser A/S.

Indberetninger for 2013-2018 kan ses her