Indkøb

Vores Elnets anskaffelser kan inddeles i tre kategorier:

 • Anskaffelser over EU's tærskelværdier:
  Vores Elnet er underlagt EU's Forsyningsvirksomhedsdirektiv. Anskaffelser over de fastsatte
  tærskelværdier skal sendes i EU-udbud i overensstemmelse med direktivets udbudsprocedurer. 
 • Anskaffelser under EU's tærskelværdier, men med klar grænseoverskridende interesse:
  Vores Elnet er forpligtet til en passende grad af offentlighed og sikre overholdelse af generelle EU-retlige principper vedrørende gennemsigtighed, ligebehandling og proportionalitet.
 • Anskaffelser under EU's tærskelværdier, uden klar grænseoverskridende interesse:
  Vores Elnet skal sikre, at anskaffelsen sker på markedsvilkår. Dette kan opnås gennem metoder som annoncering, markedsafdækning eller indhentning af flere tilbud.

Om EU-udbud

Et EU-udbud hos Vores Elnet er typisk opdelt i to faser: 1) en prækvalifikationsfase, 2) en tilbudsfase. 

I prækvalifikationsfasen søger interesserede virksomheder om godkendelse til at afgive tilbud, hvor de bedst egnede udvælges. Vores Elnet anvender en af følgende to metoder ved prækvalifikation: 

 • Prækvalifikation via udbudbekendtgørelse:
  Vores Elnet offentliggør en udbudsbekendtgørelse via
  Tenders Electronic Daily. Bekendtgørelsen beskriver anskaffelsens overordnede karakteristika og de specifikke krav og forudsætninger for deltagelse i udbuddet. Det resterende udbudsmateriale gøres samtidig tilgængelig via Vores Elnets elektroniske udbudssystem, EU-supply
 • Kvalifikationsordninger:
  Vores Elnet anvender i visse tilfælde kvalifikationsordninger i forbindelse med udbud. Det kan være såvel egne kvalifikationsordninger samt kvalifikationsordninger etableret af andre ordregivere eller organer, herunder f.eks.
  Achilles

Efter prækvalifikation inviteres de udvalgte virksomheder til at afgive tilbud. Efter tilbudsafgivelsen kan der være en eller flere forhandlingsrunder, hvorefter kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, i overensstemmelse med udbudsmaterialets kriterier.

Igangværende udbud

Alle EU-udbud samt egne kvalifikationsordninger, som er offentliggjort via udbudsbekendtgørelse, kan findes via Vores Elnets elektroniske udbudssystem, EU-supply

For at deltage i prækvalifikation og afgive tilbud til et EU-udbud hos Vores Elnet, skal man være registreret i eu-supply. Oprettelse er gratis, og den samme profil kan anvendes til fremtidige udbud.

Ved tekniske udfordringer kan EU-supply kontaktes på telefon 70 20 80 14 eller på e-mail [email protected] på hverdage mellem kl. 8:00-16:00.