Om Vores Elnet

Vi ejer, driver og udvikler elforsyningen på størstedelen af Fyn og sørger for, at der hver dag er strøm i stikkontakten hos mere end 220.000 fynske husstande og virksomheder.

Vores Elnet er dit elnetselskab

Vi ejer, driver og udvikler elforsyningen på størstedelen af Fyn og sørger for, at der hver dag er strøm i stikkontakten hos mere end 220.000 fynske husstande og virksomheder.

Vores primære opgave er at overvåge, vedligeholde og udbygge elnettet, så vi opretholder en høj og stabil leveringssikkerhed hos den enkelte forbruger både nu og i fremtiden.

Vi har ansvar for at drive elnettet teknisk og økonomisk optimalt med høj og stabil leveringssikkerhed. Effektiviteten måles løbende af Forsyningstilsynet, der udarbejder en benchmarking over alle elnetselskaber i Danmark.

Strøm i stikkontakten 99,5 procent af tiden

I Danmark har vi et af verdens mest driftssikre elnet, og sådan skal det blive ved med at være. 

I vores driftscentral overvåger vi elforsyningsnettet i vores forsyningsområde. I tilfælde af strømafbrud sørger vi for, at alle får strøm igen hurtigst muligt, ligesom vi tilstræber at give klar og hurtig besked om udfaldets omfang og varighed under driftsmeddelelser.

Udbygning og optimering af elnettet 

Udviklingen går stærkt, og vi tilslutter hvert år mange nye husstande, virksomheder, ladestandere og producenter af vedvarende energi. 

Vi har stort fokus på at udbygge elnettet, så vi også i fremtiden har et robust og stabilt elforsyningsnet, der understøtter den grønne omstilling og fremtidens ønsker og behov for intelligent styring. 

Vi følger løbende udviklingen tæt og udarbejder en konkret netudviklingsplan, der beskriver behovet for udbygning af elnettet. Her tager vi blandt andet højde for et stigende elforbrug, samt for at flere vedvarende energiformer som sol og vind skal indpasses i elnettet. 

En del af Energi Fyn-koncernen

Vores Elnet er en del af Energi Fyn-koncernen, som er et af Danmarks ældste andelsejede energiselskaber. 

Mere end 220.000 fynske andelshavere er forenet i og ejer hver især en del af Energi Fyn.

Med afsæt i vores værdier - Ansvarlig - Engageret - Udvikling - gør vi hver dag vores bedste for at skabe værdi for vores andelshavere, kunder og medarbejdere.

Vores Elnet har udarbejdet dokumentation der på gennemsigtig vis gengiver opgave- og ansvarsfordelingen mellem direktionen og bestyrelsen inden for vore aktiviteter. Dokumentationen består af: