Om Vores Elnet

Vores Elnet er dit elnetselskab

Vores primære opgave er at overvåge, vedligeholde og udbygge elnettet, så vi opretholder en høj og stabil leveringssikkerhed hos den enkelte forbruger både nu og i fremtiden.

Vi har ansvar for at drive elnettet teknisk og økonomisk optimalt med høj og stabil leveringssikkerhed. Effektiviteten måles løbende af Forsyningstilsynet, der udarbejder en benchmarking over alle elnetselskaber i Danmark.

Strøm i stikkontakten 99,996 procent af tiden

I Danmark har vi et af verdens mest driftssikre elnet, og sådan skal det blive ved med at være. 

I vores driftscentral overvåger vi elforsyningsnettet i vores forsyningsområde. I tilfælde af strømafbrud sørger vi for, at alle får strøm igen hurtigst muligt, ligesom vi tilstræber at give klar og hurtig besked om udfaldets omfang og varighed under driftsmeddelelser.

Driftsvagten er døgnbemandet og kan kontaktes på telefon 63 10 81 00.

Udbygning og optimering af elnettet 

Udviklingen går stærkt, og vi tilslutter hvert år mange nye husstande, virksomheder, ladestandere og producenter af vedvarende energi. 

Vi har stort fokus på at udbygge elnettet, så vi også i fremtiden har et robust og stabilt elforsyningsnet, der understøtter den grønne omstilling og fremtidens ønsker og behov for intelligent styring. 

Vi følger løbende udviklingen tæt og udarbejder en konkret netudviklingsplan, der beskriver behovet for udbygning af elnettet. Her tager vi blandt andet højde for et stigende elforbrug, samt for at flere vedvarende energiformer som sol og vind skal indpasses i elnettet. 

Se seneste netudviklingsplan

En del af Energi Fyn-koncernen

Vores Elnet er en del af Energi Fyn-koncernen, som er et af Danmarks ældste andelsejede energiselskaber. 

Mere end 215.000 fynske andelshavere er forenet i og ejer hver især en del af Energi Fyn.

Med afsæt i vores værdier - Ansvarlig - Engageret - Udvikling - gør vi hver dag vores bedste for at skabe værdi for vores andelshavere, kunder og medarbejdere.