Elnettet

Vores Elnet A/S dækker nu 90% af 60 kV-nettet på Fyn og Langeland.

Vi har ensartede priser på transporten af din strøm – også kaldet nettariffer, således at alle i Vores Elnets forsyningsområde betaler de samme nettariffer. Det er din bopælsadresse, der afgør, om du forsynes med el af Vores Elnet. Se derfor på kortet nedenfor og find ud af, om du hører ind under Vores Elnet forsyningsområde, før du klikker dig videre for at læse om tarifferne.

Er du i tvivl om, hvilket netselskab du tilhører, skal du kontakte din elleverandør.