Elnettet

Ved etablering af nye gadelysanlæg eller ved ændring eller renovering af eksisterende gadelysanlæg, skal du følge disse retningslinjer.

Tilslutning af gadelys

Ved etablering af nye gadelysanlæg eller ved ændring eller renovering af eksisterende gadelysanlæg, skal du følge disse retningslinjer.

Etablering af nye anlæg

Der skal etableres en elmåler, og der skal betales tilslutningsbidrag for alle nye anlæg, som tilsluttes Vores Elnet efter de retningslinjer, der gælder for almindelige installationer.

Udvidelser af eksisterende anlæg

Udvides et eksisterende anlæg skal der samtidig etableres en elmåler, hvis der ikke allerede eksisterer en elmåler. Installationen skal udføres således, at hele gadelysanlægget bliver målt. Hvis udvidelsen – inkl. det eksisterende gadelysanlæg – kan holdes inden for et standardtilslutningsbidrag på 25A, skal der ikke betales yderligere tilslutningsbidrag. 

Ændring og renovering af eksisterende anlæg

Hvis der på et eksisterende gadelysanlæg etableres elektronisk styring eller dæmpning af lysstyrke, skal der opsættes en elmåler, men der skal ikke betales tilslutningsbidrag. Hvis et anlæg renoveres eller moderniseres, f.eks. med udskiftning af master og armaturtyper, skal der ligeledes etableres en elmåler for anlægget.

Dokumentation af afregningsdata ved anlæg uden elmåler

Den samlede, installerede effekt med tilhørende benyttelsestid skal hvert kvartal dokumenteres og indberettes til Vores Elnet. Ligeledes skal ændringer eller udvidelser af den installerede effekt med tilhørende benyttelsestid tilmeldes Vores Elnet inden idriftsættelse. Til- og færdigmelding skal foretages via Green Power Denmark's elektroniske installationsblanket. Afregning af forbrug på anlæg, som er tilsluttet uden elmåler, skal principielt kunne sidestilles med afregning af anlæg, hvor forbruget opgøres via en elmåler. Der stilles derfor kvalitetskrav til det udstyr, der anvendes til registrering af benyttelsestiden (timetællere) mv. samt at vedligeholdelsen af udstyret sker efter samme retningslinjer, som gælder for Vores Elnets øvrige elmålere. Vores Elnet vil med jævne mellemrum foretage stikprøvekontrol af måleudstyr og dokumentationsmateriale for den tilsluttede effekt.

Det er Vores Elnets hensigt, at der bliver etableret elmålere for alle eksisterende gadelysanlæg.

Vejbelysningsinstallationer i 10/0,4 kV stationer