Om Vores Elnet

Vores Elnet A/S udarbejder hvert år en årsberetning for intern overvågning af vores netselskaber.

Intern overvågning

Vores Elnet A/S udarbejder hvert år en årsberetning for intern overvågning af vores netselskaber.

Elforsyningsloven fastslår, at transmissions- og netvirksomheder skal opstille et program for intern overvågning, som beskriver virksomhedens tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Bestemmelsen skal sikre reel adskillelse mellem monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter.

Med baggrund heri er der udarbejdet et program for intern overvågning for Vores Elnet, ligesom der er udarbejdet selvstændige årsberetninger for intern overvågning.

Programmet beskriver overordnet de foranstaltninger, Vores Elnet som bevillingshavere har truffet for at sikre, at diskriminerende adfærd over for andre virksomheder ikke finder sted. Årsberetning for Vores Elnet udarbejdes med udgangspunkt i dette program.

Du finder Vores Elnets årsberetning 2022 for intern overvågning her

Her finder du Vores Elnets program for intern overvågning