Ledningsoplysninger

Erhvervsmæssigt gravearbejde

Hvis du skal bruge ledningsoplysningerne til at udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Vores Elnets område, skal der forespørges og hentes tegninger i LER (Ledningsejerregistret), inden gravearbejdet sættes i gang.

Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i. Det er graveaktørens opgave at sikre, at gravearbejdet ikke medfører skader på de nedgravede ledninger.
Med LER forespørgslen får du, foruden tegningerne, tilsendt dokumenterne "Før der graves", "vejledning i forbindelse med gravearbejde på 04 kV 10-20 kV og 60 kV m. tegninger", "Pas på ledningerne og livet" samt ”Bekendtgørelse (nr. 1112) om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i nærheden af elektriske anlæg”
Ledningsoplysningerne og de 4 dokumenter, skal være læst og skal forefindes på arbejdsstedet.

Her kan du hente:

Har du behov for at finde oplysninger om kabler og ledninger i jorden, med andet formål end erhvervsmæssigt gravearbejde f.eks. rådgivning og projektering, kan du hente ledningsoplysninger her på siden.

Du kan finde oplysninger om: 

  • Højspændingskabler
  • Mellemspændingskabler
  • Lavspændingskabler
  • Stikkabler (er kun vejledende)   

Vores Elnets ledningsoplysninger

Du finder vejledningen til ledningsoplysninger her