Ledningsoplysninger

Har du behov for at finde oplysninger om kabler og ledninger i jorden, kan du hente ledningsoplysninger her på siden.

Ledningsoplysninger

Har du behov for at finde oplysninger om kabler og ledninger i jorden, kan du hente ledningsoplysninger her på siden.

Du kan finde oplysninger om:

  • Højspændingskabler
  • Lavspændingskabler
  • Stikkabler (er kun vejledende)

Hvis du skal bruge ledningsoplysningerne til at udføre et erhvervsmæssigt gravearbejde i Vores Elnets område, skal der forespørges og hentes tegninger i LER (Ledningsejerregistret), inden gravarbejdet sættes i gang.

Forespørgslen skal som minimum dække det område, der skal graves i. Det er graveaktørens opgave at sikre, at gravearbejdet ikke medfører skader på de nedgravede ledninger.

Du skal ligeledes have læst og medbringe dokumentet "Før der graves".

Bemærk at vores oversigt over ledningsoplysninger er blevet opdateret.Vi har forsøgt at forbedre løsningen, og håber at den gør det nemt for dig. 

Vores Elnets ledningsoplysninger

 

Læs mere i folderen "Pas på ledningerne og livet"