Priser

Her på siden finder du de aktuelle priser og nettariffer. Du kan også finde gebyrer og tilslutningsbidrag.

Priser for Vores Elnet

Her på siden finder du de aktuelle priser og nettariffer. Du kan også finde gebyrer og tilslutningsbidrag.

Transportbetaling dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til dig som forbruger. Det vil sige udgifter til selve transporten af strømmen og til at vedligeholde og udbygge elnettet.

Offentlige forpligtelser dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle brugere skal betale til. Det gælder blandt andet udgifter til udvikling og udbredelse af miljøvenlig energi. Offentlige forpligtelser er det danske udtryk for PSO (Public Service Obligations).

Nettariffer 

Her kan du se tariffer for Vores Elnet pr. 1. august 2020

Her kan du se tariffer for Vores Elnet pr. 1. april 2020

Her kan du se tariffer for Vores Elnet pr. 1. januar 2020

Her kan du se tariffer for Vores Elnet pr. 1. juli 2019

Her kan du se tariffer for Vores Elnet pr. 1. april 2019

Her kan du se tariffer for Vores Elnet pr. 1. januar 2019 

Har du spørgsmål til tarifferne, skal du kontakte din ellevenrandør.

Du kan se kortet over vores netområde her.

 

Flexafregning på el

Der bliver stadig større behov for, at elkunder bliver mere fleksible og flytter elforbruget væk fra de tidspunkter, hvor mange andre bruger strøm, og hvor elsystemet udsættes for den største belastning.

 

Fra politisk side har man derfor besluttet at indføre flexafregning gradvist frem mod udgangen af 2020, hvor alle husstande i Danmark skal kunne flexafregnes. Det er dog p.t. usikkert, hvornår husstande med solceller kan flexafregnes.

 

For at du kan få flexafregning, skal din elmåler være skiftet til en elmåler, der kan aflæses automatisk - også kaldet en fjernaflæst elmåler - og elmåleren skal være timeaflæst.

 

Med flexafregning får du mulighed for at blive afregnet for dit faktiske elforbrug time for time.

 

Vores Elnet har ikke valgt at indføre differentieret betaling for transport af el, fordi vores elnet, med den nuværende belastning, ikke har flaskehalse.