Priser

Her på siden finder du de aktuelle priser og nettariffer. Du kan også finde gebyrer og tilslutningsbidrag.

Priser for Vores Elnet

Her på siden finder du de aktuelle priser og nettariffer. Du kan også finde gebyrer og tilslutningsbidrag.

Transportbetaling dækker over de udgifter, der er forbundet med at få strømmen ud til dig som forbruger. Det vil sige udgifter til selve transporten af strømmen og til at vedligeholde og udbygge elnettet.

Offentlige forpligtelser dækker betaling for en række samfundsnyttige formål, som alle brugere skal betale til. Det gælder blandt andet udgifter til udvikling og udbredelse af miljøvenlig energi. Offentlige forpligtelser er det danske udtryk for PSO (Public Service Obligations).

Fra den 1. maj 2021 indfører Vores Elnet tidsdifferentierede nettariffer. Du kan også læse mere om indførelsen af differentierede nettariffer her.

Nettariffer 

 

Har du spørgsmål til tarifferne, skal du kontakte din elleverandør.

Du kan se kortet over vores netområde her.