Priser

Der bliver stadig større behov for, at elkunder bliver mere fleksible og flytter elforbruget væk fra de tidspunkter, hvor mange andre bruger strøm, og hvor elsystemet udsættes for den største belastning.

Flexafregning for el

Der bliver stadig større behov for, at elkunder bliver mere fleksible og flytter elforbruget væk fra de tidspunkter, hvor mange andre bruger strøm, og hvor elsystemet udsættes for den største belastning.

 

Fra politisk side har man derfor besluttet at indføre flexafregning gradvist frem mod udgangen af 2020, hvor alle husstande i Danmark skal kunne flexafregnes. Det er dog p.t. usikkert, hvornår husstande med solceller kan flexafregnes.

 

For at du kan få flexafregning, skal din elmåler være skiftet til en elmåler, der kan aflæses automatisk - også kaldet en fjernaflæst elmåler - og elmåleren skal være timeaflæst.

 

Med flexafregning får du mulighed for at blive afregnet for dit faktiske elforbrug time for time.

 

Vores Elnet har valgt at indføre differentieret tariffer/priser for transport af el pr. 1. maj 2021. Du kan læse mere om differentieret priser her.