Vores Elnet indfører tidsdifferentierede nettariffer fra den 1. maj 2021

20. januar 2021

Frem til den 1. maj 2021 har Vores Elnets nettariffer været de samme i løbet af et døgn. Fra den 1. maj 2021 indfører vi tidsdifferentierede nettariffer.

Tidsdifferentierede nettariffer betyder, at prisen for at få transporteret strøm varierer afhængigt af, hvornår på døgnet, der bruges mest strøm.

Indførelsen af differentierede nettariffer sker på baggrund af en fælles beslutning i branchen, og er blandt andet konsekvensen af et generelt stigende elforbrug i Danmark.

Særligt i perioden fra den 1. oktober til den 1. april i tidsrummet mellem kl. 17 og 20 oplever vi forhøjet belastning på elnettet, og derfor vil nettarifferne i tidsrummet i denne periode stige. Derimod vil prisen falde i de øvrige tidsrum samt den øvrige periode af året.

Har du et gennemsnitligt elforbrug og bruger strøm, som du plejer, vil den samlede betaling for at bruge nettet ikke ændre sig. De nye tariffer vil derimod belønne dig, hvis du har mulighed for at flytte en del af dit elforbrug til perioder med lavere belastning.

Det kan derfor være en fordel at planlægge ens forbrug efter, hvornår det er billigst at få transporteret strømmen. Du vil naturligvis fortsat altid have strøm i kontakten, og det er helt op til dig, hvor vidt du ønsker at omlægge dit forbrug for at opnå en lavere pris på transporten af din strøm.

Du kan se de nye tidsdifferentieret tariffer her