Priser

Nettarifferne omfatter priser for transportbetaling, offentlige forpligtelser, afgifter og netabonnement. Det er også Vores Elnet A/S som netselskab, der står for opkrævning af moms og afgifter til staten.

Nettariffer

Nettarifferne omfatter priser for transportbetaling, offentlige forpligtelser, afgifter og netabonnement. Det er også Vores Elnet A/S som netselskab, der står for opkrævning af moms og afgifter til staten.

Nettariffer Vores Elnet

I forbindelse med igangsættelsen af den lovbestemte engrosmodel, som træder i kraft den 1. april 2016, implementerer Vores Elnet en ny tarifmodel, som er udarbejdet af Dansk Energi og godkendt af Energitilsynet. Den nye tarifmodel betyder justeringer for alle kundegrupper. Netbetalingen består af to elementer, en fast betaling (abonnement) og en variabel betaling (selve nettariffen).

Abonnementet vil falde væsentligt for alle forbrugere. I forhold til tariffen vil nogle kunder opleve et fald og andre en stigning. Det er c-kunder, som vil opleve den største stigning. Da abonnementet samtidig falder vil en normal c-kunde med et årligt forbrug under 4300 kWh opleve et fald, mens dem der bruger mere vil opleve en svag stigning. 

Vores Elnets tariffer pr. 1. oktober 2017 

Her kan du se tariffer for Vores Elnet pr. 1. oktober 2017

Tarifferne for Vores Elnet fortsætter uforandret frem til 1. marts 2018.

Her kan du se tarifferne for Vores Elnet pr. 1. marts 2018

Har du spørgsmål til tarifferne, skal du kontakte din ellevenrandør.

Du kan se kortet over vores netområde her. 

Energitilsynets metodegodkendelse

Energitilsynet har godkendt metoderne, som anvendes til at beregne og fastsætte tariffer, betingelser samt vilkår for selskabets ydelser, jf. afgørelse fra Energitilsynets formand.