Nettariffer

Her på siden finder du nettariffer for i år og sidste år.

Vores Elnet indfører tidsdifferentierede nettariffer

 

Frem til den 1. maj 2021 har Vores Elnets nettariffer været de samme i løbet af et døgn. Den 1. maj 2021 indførte vi tidsdifferentierede nettariffer.  
Tidsdifferentierede nettariffer betyder, at prisen for at få transporteret strøm varierer afhængigt af, hvornår på døgnet, der bruges mest strøm.

 

Indførelsen af differentierede nettariffer skete på baggrund af en fælles beslutning i branchen, og er blandt andet konsekvensen af et generelt stigende elforbrug i Danmark. 
Særligt i perioden fra den 1. oktober til den 1. april i tidsrummet mellem kl. 17 og 20 oplever vi forhøjet belastning på elnettet, og derfor stiger vil nettarifferne i tidsrummet i denne periode. Derimod vil prisen falde i de øvrige tidsrum samt den øvrige periode af året.

 

Har du et gennemsnitligt elforbrug og bruger strøm, som du plejer, vil den samlede betaling for at bruge nettet ikke ændre sig. De nye tariffer vil derimod belønne dig, hvis du har mulighed for at flytte en del af dit elforbrug til perioder med lavere belastning. 

 

Det kan derfor være en fordel at planlægge ens forbrug efter, hvornår det er billigst at få transporteret strømmen. Du vil naturligvis fortsat altid have strøm i kontakten, og det er helt op til dig, hvor vidt du ønsker at omlægge dit forbrug for at opnå en lavere pris på transporten af din strøm.

 

 

Nettariffer Vores Elnet

Har du spørgsmål til tarifferne, skal du kontakte din elleverandør.

Du kan se kortet over vores netområde her.

 

Forsyningstilsynets metodegodkendelse

Forsyningstilsynet har godkendt metoderne, som anvendes til at beregne og fastsætte tariffer, betingelser samt vilkår for selskabets ydelser, jf. afgørelse fra Energitilsynets formand.