Priser

Nettarifferne omfatter priser for transportbetaling, offentlige forpligtelser, afgifter og netabonnement. Det er også Vores Elnet A/S som netselskab, der står for opkrævning af moms og afgifter til staten.

Nettariffer

Nettarifferne omfatter priser for transportbetaling, offentlige forpligtelser, afgifter og netabonnement. Det er også Vores Elnet A/S som netselskab, der står for opkrævning af moms og afgifter til staten.