Elnettet

Det europæiske energimarked er præget af stor usikkerhed og vores elforsyningssikkerhed kan blive udfordret på grund af den aktuelle energisituation. På nuværende tidspunkt forventer Energinet dog ikke, at der bliver mangel på strøm.

Forsyningssikkerhed/brownout

Det europæiske energimarked er præget af stor usikkerhed og vores elforsyningssikkerhed kan blive udfordret på grund af den aktuelle energisituation. På nuværende tidspunkt forventer Energinet dog ikke, at der bliver mangel på strøm.

Senest opdateret den 14. oktober 2022

Elforsyningssikkerheden i Danmark er høj, så selvom situationen vil være alvorlig, især hvis Rusland afbryder eksporten af gas til Europa, og vinteren bliver kold og vindstille, forventer Energinet på nuværende tidspunkt ikke, at der bliver mangel på strøm. 

Energinet kan beordre strømafbrydelser

Men under meget uheldige omstændigheder kan Energinet få behov for at beordre et eller flere lokale netselskaber til at afbryde strømmen i en periode til en del af deres kunder - også kaldet brownout.

Energinet, der er systemansvarlig for den overordnede forsyningssituation i Danmark, udarbejder hver dag prognoser for det kommende døgns energibehov og vil derfor kunne forudse, hvis der ikke vil være tilstrækkelig strøm til at dække det aktuelle elforbrug i et område af landet.

Skulle det ske, vil Energinet via medierne opfordre borgere og virksomheder til at spare på strømmen og starte eventuelle nødstrømsanlæg i de kritiske timer.

Eventuelle afbrydelser vil ske for at stabilisere elsystemet og undgå en ukontrolleret og mere udbredt og langvarig strømafbrydelse.

Risikoen for brownout er på nuværende tidspunkt ikke relateret til elnettet i Danmark og forventes heller ikke at blive det. Den forhøjede risiko skyldes risikoen for manglende effekt i det samlede europæiske elsystem.

Vi kan alle være med til at gøre en forskel

På nuværende tidspunkt er risikoen for brownout meget lille, men energisituation har været og er ekstrem.

Vi kan alle være med til at gøre en forskel ved at reducere vores strømforbrug. Se mere her.   

Og hvis der en dag mangler strøm, kan du i de kritiske timer:

  • Undlade at starte opvaskemaskinen, vaskemaskinen eller tørretumbleren
  • Slukke for unødvendigt lys og elektriske apparater
  • Vente med at oplade elbilen
  • Undgå at bruge elektrisk komfur og ovn
  • Skrue ned for temperaturen, hvis du har elvarme 
  • Bruge en nødstrømsgenerator, hvis du eller din virksomhed har sådan en 

Find svar på dit spørgsmål

Se svar

Hvad er brownout?

Brownout er en manuel aflastning af elnettet, hvor der iværksættes rullende strømafbrydelser på grund af mangel på strøm.

Ved brownout beordrer Energinet netselskaberne til at foretage en kontrolleret udkobling af elforbrug med det formål at opretholde/genskabe stabilitet i elsystemet og derved undgå en ukontrolleret og mere udbredt og langvarig strømafbrydelse.

Ved brownout vil strømmen blive afbrudt for en gruppe kunder. Kunderne vil typisk være uden strøm i maks. to timer. Hvis der herefter fortsat er behov for at aflaste elnettet, vil en ny gruppe forbrugere blive afbrudt i maks. to timer.

Se svar

Hvor længe varer brownout?

Den enkelte kunde vil altid højst være uden strøm i to timer ad gangen. Er der problemer med kapaciteten i mere end to timer, vil vi efter to timer give kunderne strøm igen og afbryde strømmen hos andre kunder.

Hvor lang tid der er behov for at få begrænset elforbruget, afhænger af den konkrete situation.

Se svar

Hvad betyder det for mig som elkunde?

Det er ikke anderledes end som ved almindelige strømafbrydelser.

Private husstande

Som altid, er det godt at have en lommelygte og ekstra batterier. Du vil maks. være uden strøm i to timer. Moderne køleskabe og frysere kan let holde temperaturerne.

Virksomheder

Virksomheder bør altid vurdere, hvad deres behov er i forbindelse med en mulig strømafbrydelse. Hvis der er behov for kontinuerlig drift under en eventuel strømafbrydelse, opfordrer vi til, at man installerer individuelle UPS'er eller en nødgenerator.  

Se svar

Hvem kan risikere at blive afbrudt?

Vi kobler forbrug ud i forhold til de tekniske muligheder, der er i elnettet.

Vi vil tilstræbe at levere det behov om aflastning, som Energinet har beordret, og samtidig holde områder med elproduktion inde.

Det er ikke muligt for os at prioritere mellem kunder, og vi har ikke hjemmel til det. 

Kunder, for hvem stabil elforsyning er særlig kritisk, bør derfor sikre sig med egen nødforsyning, fx i form af batterier og/eller dieselgeneratorer.

Se svar

Kan man blive undtaget en strømafbrydelse?

Det er ikke muligt for os at prioritere mellem kunder, og vi har ikke hjemmel til det. 

Kunder, for hvem stabil elforsyning er særlig kritisk, bør derfor sikre sig med egen nødforsyning fx i form af batterier og/eller dieselgeneratorer.

 
Se svar

Hvordan varsles brownout?

Hvis Energinet ved, at der bliver behov for afbrydelser, vil de informere offentligheden om dette gennem medierne.

Hos Vores Elnet vil vi, hvis det er muligt, informere om situationen via vores hjemmeside og lokale medier.

Se svar

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke har strøm igen efter 2 timer?

Har du ikke strøm igen efter 2 timer, skal du kontakte din elleverandør.