Til fagfolk

For at åbne et kabelskab skal du være autoriseret elinstallatør og have tilladelse til at udføre arbejdsopgaver på lavspændingsnettet.

Fejl i kabelskabe


For at åbne et kabelskab skal du være autoriseret elinstallatør og have tilladelse til at udføre arbejdsopgaver på lavspændingsnettet.

Udskiftning af stikledningssikringer

Her finder du forretningsgang for Vores Elnet A/S, vedrørende udtagning/isætning af overbrændte stikledningssikringer.

 

Forretningsgangen gælder i tilfælde, hvor autoriserede el-installatører udskifter stikledningssikringer i kabelskabe i lavspændingsnet tilhørende Vores Elnet A/S, uanset om betalingsforpligtelsen påhviler netselskabet eller netkunden. Forretningsgangen har til formål at sikre netkunden den bedst mulige service i forbindelse med afhjælpning af fejl på stikledningen

Stikledningsreparation

Konstaterer du en fejl på stikledningen, er det tilladt at reparere denne i kabelskabet.

Skal du reparere stikledningen i et kabelskab er det vigtigt, at du husker at opmærke stikledningen korrekt efter vores gældende regler.

Her kan du se et eksempel for korrekt opmærkning:

Hvis stikledningen driftes og vedligeholdes af Vores Elnet, kan arbejde udført i forbindelse med reparationen af stikledningen faktureres i henhold til ovenstående.