Aftale mellem Netselskab og Elleverandør om brug af Distributionsnettet

Standardaftale 

Standardaftale og servicevilkår 
Læs her

Bilag til standardaftale

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør
Læs her

Energitilsynets metodegodkendelse af Standardaftalen

Læs her