Priser

Hvis du skal have tilsluttet nye installationer eller udvidet din eksisterende installation, skal du betale et tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidrag

Hvis du skal have tilsluttet nye installationer eller udvidet din eksisterende installation, skal du betale et tilslutningsbidrag.

Her kan du finde tilslutningsbidrag for Vores Elnet A/S:

Du kan læse om regler og vilkår for nettilslutning af kunder på begrænset netadgang her. 

Yderligere oplysninger om tilslutningsbidrag fås ved henvendelse til Vores Elnet på telefon 63 10 81 00. 

Læs metodeafgørelsen for fastsættelse af tilslutningsbidrag - 1. april 2020