Priser

Hvis du skal have tilsluttet nye installationer eller udvidet din eksisterende installation, skal du betale et tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidrag

Hvis du skal have tilsluttet nye installationer eller udvidet din eksisterende installation, skal du betale et tilslutningsbidrag.

Her kan du finde de gældende tilslutningsbidrag for Vores Elnet A/S.

Her kan du finde tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2019

Energitilsynets godkendelse af Vores Elnets metode til fastlæggelse af standardinvesteringsbidrag kan ses her.

Yderligere oplysninger om tilslutningsbidrag fås ved henvendelse til Vores Elnet på telefon
63 10 81 00.