Priser

Hvis du skal have tilsluttet nye installationer eller udvidet din eksisterende installation, skal du betale et tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidrag

Hvis du skal have tilsluttet nye installationer eller udvidet din eksisterende installation, skal du betale et tilslutningsbidrag.

Her kan du finde de gældende tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2020 for Vores Elnet A/S.

Yderligere oplysninger om tilslutningsbidrag fås ved henvendelse til Vores Elnet på telefon
63 10 81 00.