Priser

Hvis du skal have tilsluttet nye installationer eller udvidet din eksisterende installation, skal du betale et tilslutningsbidrag.

Tilslutningsbidrag

Hvis du skal have tilsluttet nye installationer eller udvidet din eksisterende installation, skal du betale et tilslutningsbidrag.

Her kan du finde tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2020 og 1. maj 2020 for Vores Elnet A/S.

Yderligere oplysninger om tilslutningsbidrag fås ved henvendelse til Vores Elnet på telefon
63 10 81 00.

Læs metodeafgørelsen for tilslutning af ladestandere i det offentlige rum - 1. april 2020

Læs metodeafgørelsen for fastsættelse af tilslutningsbidrag - 1. april 2020