Priser og abonnementer for decentrale producenter

Afregningspriser

Afregningsprisen for strøm, der er produceret af decentrale producenter, fremgår af Energinets hjemmeside, du kan finde tarifferne for decentral produktion her. 

Vores Elnet A/S opkræver en abonnementsbetaling for vindmøller, som er tilsluttet vores net. Se tabellen nedenfor:

Abonnement for vindmøller

Vindmølleabonnement pr. 1. januar 2021
Vindmølleabonnement pr. 1. august 2020
Vindmølleabonnement pr. 1. april 2020
Vindmølleabonnement pr. 1. januar 2020

Husstandsvindmøller <25 kW tilsluttet i forbrugs installation betaler forbrug, abonnement og rådighedsbetaling som decentrale producenter. Se prisblad for decentrale producenter.

Decentrale egenproducenter, der nettoafregnes på årsbasis

Rådighedsbetaling for solceller

Rådighedsbetalingen dækker at den fulde netkapacitet altid vedligeholdes og stilles til rådighed for solcelleejeren. For solceller under gruppe 6 (årsafregnet) er det en fast årlig betaling. Øvrige solceller tilsluttet på c-niveau betaler fremadrettet en kWh pris for den produktion, som forbruges i samme time og dermed ikke sendes på nettet.

Dette fremgår af dokumenterne nedenfor hvor du kan se priserne for 2019 og 2020 for Vores Elnet A/S:

 

Se definitionen af de forskellige niveauer på vores tariffer