Priser og abonnementer for decentrale producenter

Afregningspriser

Decentrale producenter (sol, vind, med mere)

Fra 1. januar er der fælles prisblad for decentrale producenter.

Abonnement for vindmøller

Husstandsvindmøller <25 kW tilsluttet i forbrugs installation betaler forbrug, abonnement og rådighedsbetaling som decentrale producenter. Se prisblad for decentrale producenter.

Decentrale egenproducenter, der nettoafregnes på årsbasis

Rådighedsbetaling for solceller

Rådighedsbetalingen dækker at den fulde netkapacitet altid vedligeholdes og stilles til rådighed for solcelleejeren. 

Dette fremgår af dokumenterne nedenfor hvor du kan se priserne for 2021 og 2022 for Vores Elnet A/S:

Se definitionen af de forskellige niveauer på vores tariffer

Se metodeafgørelse om Nettilslutning af kategori B-, C- og D produktionsanlæg

Se metodegodkendelse for supplerende vilkår i produktionsbetaling