Priser og abonnementer for decentrale producenter

Afregningspriser

Afregningsprisen for strøm, der er produceret af decentrale producenter, fremgår af Energinets hjemmeside, du kan finde tarifferne for decentral produktion her. 

Vores Elnet A/S opkræver en abonnementsbetaling for vindmøller, som er tilsluttet vores net. Se tabellen nedenfor:

Abonnement for vindmøller

Husstandsvindmøller <25 kW tilsluttet i forbrugs installation betaler forbrug, abonnement og rådighedsbetaling som decentrale producenter. Se prisblad for decentrale producenter.

Decentrale egenproducenter, der nettoafregnes på årsbasis

Rådighedsbetaling for solceller

Rådighedsbetalingen dækker at den fulde netkapacitet altid vedligeholdes og stilles til rådighed for solcelleejeren. 

Dette fremgår af dokumenterne nedenfor hvor du kan se priserne for 2020 og 2021 for Vores Elnet A/S:

Se definitionen af de forskellige niveauer på vores tariffer

Se metodeafgørelse om Nettilslutning af kategori B-, C- og D produktionsanlæg