Til fagfolk

Her kan du læse om, hvordan du skal håndtere arbejdet med Vores Elnets elmålere. Hent også en vejledning til, hvordan vores elmålere skal betjenes.

Elmåleren

Her kan du læse om, hvordan du skal håndtere arbejdet med Vores Elnets elmålere. Hent også en vejledning til, hvordan vores elmålere skal betjenes.

Summationsmåler eller pr fase måler - oversigt kan ses herunder.

Fabrikat Målertype  Måleprincip 
Landis+Gyr   E120 Lt  Summationsmåling
Landis+Gyr  E120 Lime  Summationsmåling
Landis+Gyr  E120Gime  Summationsmåling
Landis+Gyr  E450  Pr Fase måling
Landis+Gyr  E350  Pr Fase måling
Landis+Gyr  E650  Summationsmåling
Landis+Gyr  E570  Summationsmåling
Landis+Gyr  E360 (LTE)  Summationsmåling
Kamstrup  xxxxxxx10  Pr Fase måling
Kamstrup  xxxxxxxx11  Summationsmåling

 

 

 

Elmåleropsætning, udskiftning og nedtagning

Måleropsætning, udskiftning og nedtagning skal altid anmeldes via Installationsblanketten fra Green Power Denmark.

Måleropsætning udføres af Vores Elnet, og det er ikke tilladt for elinstallatøren selv at opsætte måleren.

Før Vores Elnet kan opsætte måleren er det installatørens ansvar, at tilhørsforholdet er korrekt opmærket på målertavlen. Det skal altså være tydeligt, hvilken adresse målertavlen hører til.

Udskiftning af elmåleren udføres kun af Vores Elnet

Nedtagning af elmåleren og demontering af stikledning udføres som udgangspunkt af Vores Elnet. Hvis der er tale om nedlæggelse af en elmåler i en lejlighed eller en elmåler i flerfamiliehuse er det tilladt, at elinstallatøren nedtager måleren og afleverer den til Vores Elnet snarest muligt efter nedtagning.

Skift af stikben eller ledning i elmåleren 

Udskiftning af stikben eller ledning skal tilmeldes via Installationsblanketten.

Det er ikke tilladt selv at skifte stikben eller ledninger i elmåleren. Dette må kun udføres af Vores Elnet.

Montering i klemrækken

Vi oplever desværre en del fejl, når stikledningen monteres i klemmerækken i målertavlen.

Derfor er vigtigt, at du som installatør er opmærksom på, at til- og afgang er monteret korrekt, da det ellers betyder, at målingen af kundens forbrug bliver registreret i det forkerte register i måleren.

Se billedet nedenfor for korrekt montering:Elmålere i kystnære områder

Har du et hus eller sommerhus i kystnære områder, og sidder dit elmålerskab udendørs, er der en række ting du bør være opmærksom på.

Læs mere her

 

Du kan hente en vejledning ved at klikke på linket under din elmåler  

   
 Hent manual Landis+Gyr E360 Hent manual E350

Hent manual E120LiME

 

     
Hent manual E450  Hent manual E450 G3  Hent manual Kamstrup 684