Til fagfolk

Her kan du læse om, hvordan du skal håndtere arbejdet med Vores Elnets elmålere. Hent også en vejligning til, hvordan vores elmålere skal betjenes.

Elmåleren

Her kan du læse om, hvordan du skal håndtere arbejdet med Vores Elnets elmålere. Hent også en vejligning til, hvordan vores elmålere skal betjenes.

Elmåleropsætning, udskiftning og nedtagning

Måleropsætning, udskiftning og nedtagning skal altid anmeldes via Installationsblanketten fra Dansk Energi.

Måleropsætning udføres af Vores Elnet, og det er ikke tilladt for elinstallatøren selv at opsætte måleren.

Før Vores Elnet kan opsætte måleren er det installatørens ansvar, at tilhørsforholdet er korrekt opmærket på målertavlen. Det skal altså være tydeligt, hvilken adresse målertavlen hører til.

Udskiftning af elmåleren udføres kun af Vores Elnet

Nedtagning af elmåleren og demontering af stikledning udføres som udgangspunkt af Vores Elnet. Hvis der er tale om nedlæggelse af en elmåler i en lejlighed eller en elmåler i flerfamiliehuse er det tilladt, at elinstallatøren nedtager måleren og afleverer den til Vores Elnet snarest muligt efter nedtagning.

Skift af stikben eller ledning i elmåleren 

Udskiftning af stikben eller ledning skal tilmeldes via Installationsblanketten.

Det er ikke tilladt selv at skifte stikben eller ledninger i elmåleren. Dette må kun udføres af Vores Elnet.

Montering i klemrækken

Vi oplever desværre en del fejl, når stikledningen monteres i klemmerækken i målertavlen.

Derfor er vigtigt, at du som installatør er opmærksom på, at til- og afgang er monteret korrekt, da det ellers betyder, at målingen af kundens forbrug bliver registreret i det forkerte register i måleren.

Se billedet nedenfor for korrekt montering:Elmålere i kystnære områder

Har du et hus eller sommerhus i kystnære områder, og sidder dit elmålerskab udendørs, er der en række ting du bør være opmærksom på.

Læs mere her