Til fagfolk

Her kan du læse om, hvordan du skal håndtere arbejdet med Vores Elnets elmålere. Hent også en vejledning til, hvordan vores elmålere skal betjenes.

Elmålere i kystnære områder

Sikkerhedsstyrelsen sætter fokus på brande, der sandsynligvis skyldes en sjælden fejl ved målerinstallationen. Derfor har Sikkerhedsstyrelsen og Green Power Denmark i samarbejde udsendt information omkring risikoen for kortslutning af elmålere i kystnære områder.

Har du et hus eller sommerhus i et kystnært område, og sidder dit elmålerskab udendørs, er det vigtig, at du er opmærksom på, hvordan målerskabets stand er. Har målerskabet en utæt låge, eller er lågen ikke lukket ordentligt, kan salt, havgus og andre former for snavs trænge ind og skabe risiko for at elmåleren kortslutter.

Det er husejerens ansvar at sørge for, at målerskabet er i forsvarlig stand, så målerinstallationen ikke udsættes for påvirkninger, der kan beskadige installationen.

Vi anbefaler derfor, at du, hvis du bor i et kystnært område og har et udvendigt ophængt målerskab...

1. Kontrollerer om der er tegn på snavs, salt, sand eller vand inde i målerskabet.
2. Ser efter om lågen slutter tæt.
3. Kontakter dit energiselskab for at høre, om din måler er en stikbensmåler.
4. Kontakter en autoriseret elinstallationsvirksomhed, som kan kontrollere dit målerskab.

Det er vigtigt at understrege, at der kun er kendskab til ganske få tilfælde, hvor denne type fejl har ført til problemer.

Som husejer er det dit ansvar, at din måler er korrekt installeret, ren og vedligeholdt. Vi anbefaler derfor, at husejere i kystnære områder jævnligt udfører ovenstående kontrol af husets målerskab.

Det er særligt vigtigt at være opmærksom, hvis man udlejer sit sommerhus, og målerskabet derfor ofte bliver åbnet for at aflæse måleren.


Tilbage