Til fagfolk

Her kan du læse spørgsmål og svar vedrørende tilslutning af ladestandere hos Vores Elnet.

FAQ ladestander

Her kan du læse spørgsmål og svar vedrørende tilslutning af ladestandere hos Vores Elnet.

Leveringsomfanget

Se svar

Kan overskydende ampere deles med en 3. part?

For at kunne dele overskydende ampere med en 3. part, skal man være privat kunde. Det er f.eks. muligt i forbindelse med leasing af en ladeboks eller en varmepumpe. 

Er betingelserne ikke opfyldt, er det nødvendigt med en separat installation til 3. part.

Se svar

Kan eksisterende ampere flyttes til en ejendom ved siden af?

Rettighederne til allerede eksisterende ampere tilhører normalt en matrikel. Derfor kan disse heller ikke frit flyttes.

Undtaget er sammenhængende matrikler med samme ejer eller hvis der er tale om en udmatrikulering. Her er det muligt at dele eksisterende ampere på tværs af matrikelnummer.

Se svar

Hvad er trækningsretten for en bolig på en fælles stikledning?

Når stikledningen er fælles for flere boliger, svarer hver enkelt boligs trækningsret til det leveringsomfang, der er indgået aftale om. Leveringsomfanget varierer efter boligtype:

  • Parcel/fritidshus: 25A
  • Rækkehuse i byzone: 25A
  • Standardlejlighed i byzone: 16A
  • Stor lejlighed i byzone:25A
  • Ungdoms-, ældre- og plejebolig i byzone: 10A
  • Kolonihavehuse i byzone: 16A

Den fulde oversigt for tilslutningsbidrag kan ses her.

Se svar

Hvordan finder man ud af, hvilket leveringsomfang, der er registreret?

Ved henvendelse til [email protected] eller telefon 63 10 81 81 kan du altid få oplyst leveringsomfanget.

Se svar

Hvor fås der oplysninger om installationens belastningsprofil?

Adgang til data kræver tilladelse af ejeren. Når denne er givet, kan el-leverandøren eller rådgiveren tilgå datahubben, som er tilknyttet hver enkelt installation, via Energinets hjemmeside.

På baggrund af data herfra kan belastningsprofilen herefter udregnes med udgangspunkt i timeværdierne angivet i kWh.

Stikledningen

Se svar

Hvem skal betale for at få en fælles stikledning splittet op i et antal separate?

Hvis der er behov for at splitte en fælles stikledning op - og på denne måde ombygge tilslutningen - er det kunden selv, der betaler omkostningerne i forbindelse med etablering af det nye tilslutningspunkt.

Vilkår og priser kan oplyses ved henvendelse til Vores Elnet på [email protected] eller telefon 63 10 81 00.

Se svar

Hvornår er det muligt at få en separat stikledning forbeholdt en eller flere ladestandere?

Hvis ladestanderne benyttes offentligt, eller fælles mellem private, er det muligt at opsætte en separat stikledning hertil.

En separat stikledning er også en mulighed, når der er tale om en ny ladestanderinstallation, fremfor en udvidelse af en eksisterende.

Se svar

Hvem kan oplyse, om den eksisterende stikledning kan klare den nye belastning?

Det er elinstallatøren, der i forbindelse med udvidelse af installationen vurderer om – og har ansvaret for - at størrelsen på stikledningen er tilstrækkelig i forhold til den forventede belastning fremadrettet. Der kan således rettes henvendelse til den pågældende elinstallatør for at få oplyst stikledningens størrelse.

Undtaget gælder stikledninger ejet af Vores Elnet. I dette tilfælde kan du få størrelsen oplyst ved at kontakte os på telefonnummer 63 10 81 81. Sørg for at have installationsnummeret eller adresse klar, når du ringer.

Se svar

Hvor kan man få oplyst stikledningsstørrelsen?

Den elinstallatør, der skal tilslutte ladestanderen, kan levere de fleste almindelige oplysninger omkring installationen.

Undtaget gælder stikledninger ejet af Vores Elnet. I dette tilfælde kan du få størrelsen oplyst ved at kontakte os på telefonnummer 63 10 81 81. Sørg for at have installationsnummeret eller adresse klar, når du ringer.

Se svar

Hvornår gælder reglen om 30 meter fra skel?

Tilslutningsbestemmelsernes krav om, at der maksimalt må være 30 meter fra skel til tilslutningspunktet, gælder i byzone for kategorierne parcelhus, fritidshus, havekoloni og tæt/ lav bebyggelse

Hvis kravet er gældende og der er mere end 30 meter fra skel, afholder Vores Elnet omkostningerne til den resterende del af stikledningen.

Se svar

Hvor kan jeg finde ledningsoplysninger?

Alle nødvendige ledningsoplysninger kan findes på denne side.

Tilslutningspriser

Se svar

Hvad betyder ”stor lejlighed med lademulighed”?

Når du i forbindelse med tilmelding af en ny stikledning støder på udtrykket ”stor lejlighed med lademulighed” betyder det blot, at der er en trækningsret på 25 A.

Se svar

Hvordan udregnes tilslutningsbidraget for de ampere, der skal bruges til en ladestanderinstallation?

Der er intet særligt tilslutningsbidrag for ladestandere, og tilslutningsbidraget udregnes derfor blot på samme måde som andre installationer.

Ladestanderinstallationen bygges således op med et standardtilslutningsbidrag for de første 25 A, når der er tale om et parcelhus, fritidshus eller lignende. Herefter kan installationen efter behov opbygges yderligere til det ønskede leveringsomfang - med ampere i kategorierne Erhverv C, -B-lav eller -B-høj, afhængig af stikledningens tilslutningspunkt.

De enkelte priser kan ses på denne side.

Se svar

Hvordan udregnes ampere for en stikledning over 25 A?

Når prisen skal udregnes, indregnes både standardtilslutningsbidraget for 25 A og tillægsprisen for de supplerende ampere.

De enkelte priser kan ses på denne side.

Se svar

Hvad koster det at få oprettet et ekstra målepunkt på en eksisterende stikledning?

En PDF-fil med alle aktuelle priser findes på denne side.

Det er kategorien for Genopsætning af nedtaget måler, der skal anvendes, når der oprettes et ekstra målepunkt.

Ved tvivlsspørgsmål kan der rettes henvendelse til Vores Elnet på telefonnummer 63 10 81 81.