Til fagfolk

Det er elinstallatøren, som fremfører stikledningen til det anviste tilslutningspunkt og sørger for, at den nødvendige opgravning foran kabelskab og transformerstation.

Stikledningen

Det er elinstallatøren, som fremfører stikledningen til det anviste tilslutningspunkt og sørger for, at den nødvendige opgravning foran kabelskab og transformerstation.

Vores Elnet monterer selv stikledninger i kabelskabe og transformerstationer. Det er kun tilladt en autoriseret elinstallatør at montere stikledninger, hvis der er lavet en speciel aftale med Vores Elnet.

Idriftsætning af installationen udføres ikke af Vores Elnet, men skal udføres af en autoriseret elinstallatør, som spændingssætter installationen. Dette kan enten gøres før eller efter måleren er sat op.

Det er ikke lovligt at sætte en kortslutter i installationen, og det vil blive betragtet som tyveri af strøm.

I nye områder, hvor Vores Elnet har fremført stikledning fra forsyningspunkt og ind til matrikel, er det muligt for kunden at købe denne stikledning og derved overtage stikledningen fra Vores Elnet.

Tilslutning af stikledning

Vær opmærksom på at der gælder særlige regler for tilslutning af stikledning. Se nedenstående.

Montering af stikledningen

Der skal være gravet op foran kabelskabet eller transformerstation, før Vores Elnet kan montere stikledningen.

Hullet foran kabelskab skal være som følger:

Skabets bredde, 50 cm foran skabets front og en dybde til skabets underkant.

Hvis der ved fjernelse af jordmateriale ved stationer eller kabelskabe fremkommer åbninger større end 12 mm (IP2X), skal fastgøres tætsluttende plade ved kabelindføringerne, således det ikke er muligt at direkte berøre spændingsførende dele.

Ved gravearbejde i Vores Elnets netområde skal du overholde en række regler og procedurer, som du finder under Ledningsoplysninger.

Du kan se Vores Elnets priser for montering af stikledninger her. 

Nulling

Når du etablerer en ny forsyning fra en transformerstation, er det muligt at søge om nullingstilladelse. Nullingstilladelsen skal altid søges via den elektroniske installationsblanket og fremføres normalt som et 5-leder TN-system. 
Efter anbefaling af Sikkerhedsstyrelsen overgik vi pr. 1. januar 2008 fra TN-C til TN-S system. Det betyder, at der ved nyetablering fremover kun anvendes TN-S system i vores transformerstationer.

TN-S består af tre faseledere, en nulleder plus en beskyttelsesleder (PE-leder), som tilsluttes transformerstationens jordingssystem.

Fordelene ved at anvende fem-leder-system er, at man undgår forstyrrelser i moderne elektronik samt vagabonderende strøm.

Fremmede installationer i kabelskabe

Vores Elnet har i den seneste tid observeret en tendens til, at el-installatører fremfører 5-leder stikledninger til anviste forsyningskabelskabe og efterfølgende ønsker PE-lederen ført igennem forsyningsskabet, for derefter at etablere en aktiv jordforbindelse til kundens installation via jordspyd.

Vores Elnet ønsker ikke fremmede installationer i forsyningskabelskabene. Det vil sige, at stikledninger fremført til forsyningskabelskabe håndteres udelukkende som 1 til 3 stk. faseleder og 1 stk. nulleder. Den eventuelle 5 leder klippes ved polbøjlen i kabelskabet. Hvis du har kendskab til installationer af denne type, vil vi meget gerne høre fra dig. Vi vil derefter tage kontakt til ejeren af installationen, så den kan blive fjernet.

Opmærkning af kabelskabe og stikledninger

Udfører du en reparation på en stikledning, er det vigtigt at opmærke stikledningen korrekt. På billederne nedenfor kan du se eksempler på korrekt opmærkning: