Gebyr og priser

Her kan du finde information om øvrige priser, renter og gebyrer.

Du kan blandt andet finde priser og gebyrer for ekstra aflæsninger, rykkergebyr, flytteopgørelse, ekstra regninger, betalingspåmindelser og meget mere

Se metodegodkendelse af metode for fastsættelse af standardgebyr
Metodegodkendelse for anvendelse af gebyrer i 2023