Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over køb og levering af energiydelser fra Vores Elnet du altid kontakte os.

Ønsker du at din klage skal behandles af en uvildig instans kan du rette henvendelse til:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsens vej 35
2500 Valby

For mere info om Ankenævnet se www.energianke.dk