Netudviklingsplaner

Netudviklingsplanen har til formål at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktører om den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet. Planen skal skabe grundlaget for, at aktører får mulighed for at agere ud fra netvirksomhedens planlægning i forhold til alternative løsninger og for at være med til at påvirke udviklingen i distributionsnettet, herunder ved at levere fleksibilitetsydelser til netvirksomheden.

Netudviklingsplanen har en 10-årig planlægningshorisont og er ikke juridiske bindende, jf. §§ 3 – 4 i bekendtgørelse nr. 1499/2021 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter (netvirksomhedsbekendtgørelsen). 

Netudviklingsplanen for Vores Elnet A/S kan hentes her

Den geografiske illustrerede del af behovsvurderingen fremgår af følgende GIS-kort:

Vores Elnets netudviklingsplan