Nyt 60 kV kabel mellem Mesinge og Kerteminde

16. maj 2019

Vores Elnet er i gang med at etablere et nyt 60 kV kabel mellem Mesinge og Kerteminde. Arbejdet omfatter blandt andet en 350 meter lang styrbar underboring under Kerteminde Fjord.

Sidste år overtog Vores Elnet 60 kV nettet i Ravdex' forsyningsområde. Samtidig indgik Vores Elnet en aftale om at etablere et 60 kV kabel mellem Mesinge og Kerteminde, således at 60/10 kV stationen i Mesinge får en 2-sidet forsyning og dermed en forsyningssikkerhed, som svarer til forsyningssikkerheden på vores øvrige stationer.

Arbejdet med at etablere 60 kV kablet mellem Mesinge og Kerteminde er i fuld gang. Den samlede strækning er på 9 km og omfatter blandt andet en 350 meter lang boring under Kerteminde Fjord. Flere steder på strækningen skal kablet desuden skydes under fredede stendiger, og undervejs vil arkæologer fra Østfyns Museer foretage arkæologiske undersøgelser.

Når arbejdet er færdigt, kan de gamle master og luftledninger ved Lindø og Kerteminde Fjord fjernes.