Coronavirus - Vi viser omtanke og tager hensyn

12. marts 2020

På grund af den omfattende Coronapandemi har vi indført en række skærpede foranstaltninger, der skal bidrage til at begrænse spredningen af smitte.

Vi følger naturligvis regeringens og sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger. Det betyder, at vi indtil videre:

  • Sender alle medarbejdere hjem, som kan arbejde hjemmefra.
  • Vi lukker for alle fysiske kundehenvendelser på Sanderumvej. 
  • Alle unødvendige møder og besøg udefra udskydes. 
  • Medarbejdere, der står for driften af elnettet, bliver opdelt i vagtgrupper, som ikke får nogen fysisk kontakt.

Alle tiltag sker under hensyntagen til vores særlige forpligtigelser som forsyningsselskab.

Vi beklager de gener, dette må medføre, og ser, ligesom alle andre, frem til, at vi igen kan genoptage vores arbejde under normale omstændigheder. 

Man kan fortsat kontakte os på telefon 63 10 81 00 eller mail info@voreselnet.dk. 

Udskiftning af elmålere fortsætter som hidtil. Ligesom vi også fortsat vil gennemføre de få teknikerbesøg, hvor vi skal ind i folks hjem. Som altid informerer vi kunden om, at vi kommer og skifter deres elmåler eller har brug for at komme ind i deres hjem. Hvis kunden ikke ønsker besøg respekteres dette selvfølgelig.