Høring af udbudsmateriale - Indkøb af elmålere og montagearbejde

20. april 2020

Vores Elnet udbyder primo maj 2020 indkøb af elmålere og montagearbejde. For at sikre at vi ikke udelukker gode tilbud, har Vores Elnet valgt at sende dele af udbudsmaterialet i høring blandt potentielle tilbudsgivere.

Markedshøringen løber fra mandag den 20. april 2020 til og med fredag den 24. april 2020.

Hvis du finder uhensigtsmæssigheder ved gennemlæsning af høringsmaterialet, er det vigtigt, at du giver os besked i forbindelse med markedshøringen. Når udbuddet først er offentliggjort, er der begrænset mulighed for ændringer i materialet.

Høringsmaterialet består af udkast til:

•                 Rammeaftale på elmålere
•                 Kontrakt på montagearbejde
•                 Kravspecifikationer for begge delaftaler

Se relevante bilag nederst på siden.

Øvrige bilag til udbudsmaterialet indgår ikke i høringsmaterialet, hvorfor der i høringsmaterialet kan forekomme henvisninger til materiale, som ikke fremgår nederst på siden.

Såfremt det fremsendte materiale indeholder uhensigtsmæssigheder, eller du som potentiel tilbudsgiver har forslag til ændringer eller ønsker til præciseringer i materialet, bedes du fremsende et skriftligt høringssvar inden for markedshøringsperioden.

Vedrører høringssvaret bestemte afsnit i høringsmaterialet, bedes du henvise til det/de pågældende afsnit i materialet i dit skriftlige hørringssvar. Indeholder høringssvaret forslag til ændringer af materialet, opfordrer Vores Elnet til, at ændringsforslagene begrundes.

Efter høringsfristens udløb behandler den projektgruppe, der står for udbuddet, alle høringssvar. Projektgruppen vil i den forbindelse vurdere, hvorvidt høringssvarene giver anledning til ændringer i udbudsmaterialet. Høringsparterne får ikke svar på eventuelle spørgsmål til høringsmaterialet, hverken under eller efter høringen. Spørgsmål, der ønskes besvaret, skal stilles i forbindelse med offentliggørelse af udbuddet.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for gældende regler om aktindsigt.

Der kan ikke afgives tilbud på baggrund af fremsendte udkast.

Høringssvar og spørgsmål til ovenstående kan sendes til Mike Sundahl på mail: [email protected]

Bilagsliste til høringsmateriale

Bilag er ikke længere tilgængelige.