Faldende elpriser betyder lavere nettariffer

9. november 2022

Det milde vejr og de fyldte gaslagere betyder, at elprisen er faldet i oktober. Derfor kan vi nu nedsætte nettarifferne, så forbrugerne skal betale mindre for at få transporteret strøm frem til sig.

De svingene priser på el påvirker i høj grad også Vores Elnet. Årsagen er, at når vi transporter strøm gennem elnettet, opstår der et uundgåeligt tab i form af en varmeudvikling i kabler og transformerstationer. Også kaldet nettab. Det tab skal vi erstatte ved at købe den tabte el på det fri elmarked gennem elhandlerne.

Den pris, som vi som netselskab betaler for nettabet, følger den generelle prisudvikling på elmarkedet. Derfor påvirker de høje elpriser vores omkostninger betragteligt. Vi har derfor løbene gennem det seneste år været nødsaget til at ændre nettariffen, så vi kan dække vores øgede omkostninger til nettab. 

Da elprisen i oktober er faldet, kan vi nu justere nettarifferne ned med virkning pr. 1. januar 2023.

Grøn omstilling kræver udbygning af elnettet

Samtidig med at tarifferne nedsættes overgår vi til en ny tarifmodel, som betyder øget tidsdifferentiering. Formålet er blandt andet at understøtte den grønne omstilling, så elforbruget i højere grad flyttes til perioder, hvor elnettet er mindst belastet.

Den nye tarifmodel betyder, at nettariffen bliver væsentligt lavere om natten sammenlignet med tidsrummet fra kl. 17-21, hvor der er mest pres på elnettet. Desuden bliver der indført en mellemperiode mellem kl. 6-17 og kl. 21-24.

Se nettariffen

Ændringerne gennemføres for at imødekomme det øgede pres, der er på elnettet på grund af den øgede elektrificering i samfundet.
 
Hvis vi skal imødekomme samfundets stigende krav til elektrificering, er der behov for, at vi investerer massivt i udbygning af elnettet de kommende år samt i højere grad spreder vores forbrug udover hele døgnet.

Hvad er nettariffen?

Nettariffen er den pris, som du betaler for at få transporteret strøm frem til dig. Den udgør omkring 10 procent af din samlede elregning, hvis du er en almindelig privat kunde. 
Nettariffen betaler du via din elregning, som du modtager fra din elhandler.
 
Nettarif afhænger af, hvor meget strøm, du bruger i din bolig eller virksomhed og hvornår på døgnet, du bruger strømmen.
Nettariffen dækker vores omkostninger til at drive elnettet og sikre, at du har strøm i kontakten.
 
Som netselskaber kan vi ikke bare opkræve nettariffer, som vi har lyst til. Vi er underlagt en indtægtsrammeregulering, hvilket betyder, at der er grænser for, hvor meget vi må opkræve.