Vores Elnets bestyrelse udvides

13. januar 2022

Tidligere økonomidirektør i Energi Fyn Lone Hjort og adm. direktør i Odense Renovation Thomas B. Jørgensen er indtrådt i Vores Elnets bestyrelse pr. 1. januar 2022.

Den 21. december 2021 vedtog folketinget en ny elforsyningslov. Den nye lov kræver, at bestyrelserne i landets netselskaber skal styrkes med to bestyrelsesmedlemmer, der opfylder udvidede habilitetskrav og besidder kompetencer inden for regulering og drift.

Energi Fyn Holdings bestyrelse har derfor valgt at udvide bestyrelsen i Vores Elnet med tidligere økonomidirektør i Energi Fyn Lone Hjort og adm. direktør i Odense Renovation Thomas B. Jørgensen pr. 1. januar 2022.

Som tidligere økonomidirektør i Energi Fyn har Lone Hjort indgående kendskab til regulering og drift af et forsyningsselskab. Hun har desuden i en årrække været med i en gruppe hos Dansk Energi, der arbejdede sammen med myndighederne om at forny den økonomiske regulering af netselskaberne, og hun besidder stor viden inden for området.

Thomas B. Jørgensen har som mangeårig adm. direktør i Odense Renovation stor indsigt i drift og udvikling af en forsyningsvirksomhed, der servicerer forbrugerne 24/7.

- Jeg er meget glad for, at Lone Hjort og Thomas B. Jørgensen har sagt ja til at gøre en indsats i Vores Elnets bestyrelse. De har begge mange års ledelseserfaring på direktions- og bestyrelsesniveau i forsyningsvirksomheder og har de helt rette kompetencer til at styrke Vores Elnets bestyrelse, siger bestyrelsesformand i Energi Fyn Holding Søren Thorsager.

Vores Elnets bestyrelse består desuden af økonomidirektør hos Energi Fyn Dorthe Søndergaard Kaysen, teknisk direktør hos Vores Elnet Mikael Sivertsen og direktionssekretær i Energi Fyn Helle Madsen.