Ny tarifmodel skal give fleksibiliteten et ekstra skub

14. december 2022

Fra nytår skal en ny tarifmodel - Tarifmodel 3.0 - motivere os alle til at tænke mere over vores forbrug og i højere grad flytte det til om natten frem for det dyre kogespidstidspunkt mellem kl. 17 og 21.

Fra nytår overgår Vores Elnet og flere andre netselskaber til Tarifmodel 3.0. Det betyder, at der fremover vil være større prismæssige forskelle på nettariffen afhængigt af, hvornår på døgnet man bruger strømmen.

For private kunder betyder den nye tarifmodel, at spidslastperioden om vinteren udvides med 1 time, og at der indføres 3 forskellige priser mod før kun 2 tidligere.

I sommerperioden opdeles døgnet ligeledes i 3 tidsperioder mod kun 1 tidligere.

Nettariffen bliver væsentligt lavere om natten sammenlignet med tidsrummet fra kl. 17-21, hvor der er mest pres på elnettet. I en mellemperiode mellem kl. 6-17 og kl. 21-24 også kaldet højlast, vil prisen cirka svare til den årlige gennemsnitspris, og den vil være tæt på den pris, som ville blive opkrævet, hvis tariffen var fast hele året.

Vintertariffen gælder fra den 1. oktober til den 31. marts. Sommertariffen gælder fra den 1. april til den 30. september.

Se nettariffen

Vi skal udjævne vores forbrug ud over hele døgnet

Tarifmodel 3.0 indføres for at få forbrugerne til at flytte deres forbrug væk fra de tidspunkter, hvor der er størst belastning på elnettet. Særligt det stigende forbrug til opladning af elbiler og til varmepumper. Her kan man i fremtiden spare betydelige beløb, hvis man flytter sit forbrug væk fra kogespidstidspunktet mellem kl. 17 og 21.

Ifølge Green Power Denmark står de danske netselskaber over for investeringer for mellem 41 og 62 milliarder kroner frem mod 2030, men beløbet afhænger stærkt af, hvor meget vi tilsammen formår at udjævne forbruget.

Tarifmodel 3.0 er en omfordeling mellem fleksible og ikke-fleksible kunder. Den nye tarifmodel medfører ikke i sig selv, at forbrugerne samlet set skal betale mere. Det samlede beløb, hvert enkelt netselskab må opkræve fra kunderne er stramt reguleret og fastsættes af Forsyningstilsynet.

Særligt for virksomheder

Fra 1. januar 2023 skal virksomheder tilsluttet på 10 kV og 60 kV niveau betale effektbetaling i form af effektblokke. Blokstørrelserne på de enkelte tarifkategorier er forskellige. Effektbetalingen afhænger af den enkelte virksomheds maksimale aftag fra nettet.

En virksomheds effektblokke beregnes på baggrund af forrige års 10 største timeværdier. Første år dog fra august til august.

Hvad er nettariffen?

Nettariffen er den pris, som elkunder betaler for at få transporteret strøm frem til sig. Prisen varierer afhængigt af, hvornår på døgnet, du bruger strømmen, og opkræves af din elhandler på vegne af os.

På elregningen opkræves nettariffen som: Transportbetaling, dit lokale netselskab.

Om Tarifmodel 3.0

Tarifmodel 3.0 fokuserer på øget tidsdifferentiering samt kapacitetsbetaling og erstatter den nuværende tarifmodel Tarifmodel 2.0.

Tarifmodel 3.0 beregner forbrugstariffer, effektbetalinger og abonnementer til forskellige kundegrupper og lægger op til en mere fintmasket tidsdifferentiering, som afspejler de perioder, hvor elnettet
er hårdest belastet.

Formålet med Tarifmodel 3.0 er blandt andet at understøtte den grønne omstilling, så elforbrug til fx elbiler og varmepumper med fordel kan flyttes til perioder med mere ledig kapacitet i elnettet.
Derved udnyttes vores eksisterede elnet bedre, i takt med at vi øger elektrificeringen af vores samfund.

Vores Elnet overgår til Tarifmodel 3.0 den 1. januar 2023.