Vores Elnet sætter nettarifferne ned

10. maj 2023

Elprisen er faldet gennem de seneste måneder. Derfor kan vi nu sætte nettarifferne ned, så du skal betale mindre for at få transporteret strøm frem til dig. For private kunder nedsætter vi tariffen med 28 procent.

De svingene priser på el påvirker i høj grad også Vores Elnet. Årsagen er, at når vi transporter strøm gennem elnettet, opstår der et uundgåeligt tab i form af en varmeudvikling i kabler og transformerstationer. Også kaldet nettab. Det tab skal vi erstatte ved at købe den tabte el på det frie elmarked gennem elhandlerne.

Den pris, som vi som netselskab betaler for nettabet, følger den generelle prisudvikling på elmarkedet. Derfor påvirker de svingende elpriser vores omkostninger betragteligt.

Da elprisen er faldet, kan vi nedjustere nettarifferne med virkning pr. 1. juli 2023.

For private kunder betyder det, at nettariffen nedjusteres med 28 procent, så nettariffen i det dyreste tidsrum mellem kl. 17 og 21 ændres fra 47,26 øre/kWh til 34,07 øre/kWh om sommeren og fra 109,05 øre/kWh til 78,63 øre/kWh om vinteren. Priserne er ekskl. moms. 

Se nettarifferne her

Hvad er nettariffen?

Nettariffen er den pris, som du betaler for at få transporteret strøm frem til dig. Den udgør omkring 10 procent af din samlede elregning, hvis du er en almindelig privat kunde.

Nettariffen betaler du via din elregning, som du modtager fra din elhandler.

Nettariffen dækker vores omkostninger til at drive elnettet og sikre, at du har strøm i kontakten. Den afhænger af, hvor meget strøm, du bruger i din bolig eller virksomhed og hvornår på døgnet, du bruger strømmen.

Som netselskaber kan vi ikke bare opkræve nettariffer, som vi har lyst til. Vi er underlagt en indtægtsrammeregulering, hvilket betyder, at der er grænser for, hvor meget vi må opkræve.

Store investeringer i elnettet

I Danmark har vi et af verdens mest driftssikre elnet, og sådan skal det blive ved med at være. Det kræver, at vi løbende udbygger og optimerer elnettet, så vi også i fremtiden har et robust og stabilt net, der kan understøtte den grønne omstilling og fremtidens ønsker og behov for intelligent styring.

Derfor vil vi i de kommende år foretage store og nødvendige investeringer i elnettet. I 2022 investerede vi 220 millioner kroner i elforsyningsnettet, og i år forventer vi at investere 316 millioner kroner.