Vores Elnet sætter nettariffen ned

28. juni 2024

Den 1. juli 2024 sætter vi nettarifferne ned med godt 20 procent.

For private kunder betyder det, at nettariffen i det dyreste tidsrum mellem kl. 17 og 21 ændres fra 76,55 øre/kWh til 56,81 øre/kWh om vinteren og fra 33,17 øre/kWh til 24,62 øre/kWh om sommeren. Priserne er ekskl. moms. 
 
Når vi transporter strøm gennem elnettet, opstår der et uundgåeligt tab i form af en varmeudvikling i kabler og transformerstationer. Også kaldet nettab. Det tab skal vi erstatte ved at købe den tabte el på det frie elmarked gennem elhandlerne.
 
Den pris, som vi som netselskab betaler for nettabet, følger den generelle prisudvikling på elmarkedet. Derfor påvirker de svingende elpriser vores omkostninger.
 
Da elprisen er faldet, kan vi nedsætte nettarifferne pr. 1. juli 2024.

Se nettarifferne her

Hvad er nettariffen?

Nettariffen er den pris, som du betaler for at få transporteret strøm frem til dig.

Nettariffen betaler du via din elregning, som du modtager fra din elhandler.

Nettariffen dækker vores omkostninger til at drive elnettet og sikre, at du har strøm i kontakten. Den afhænger af, hvor meget strøm, du bruger i din bolig eller virksomhed og hvornår på døgnet, du bruger strømmen.

Som netselskaber kan vi ikke bare opkræve nettariffer, som vi har lyst til. Vi er underlagt en indtægtsrammeregulering, hvilket betyder, at der er grænser for, hvor meget vi må opkræve.

Nettariffen varierer i løbet af døgnet og i løbet af året

For privatkunder er nettariffen inddelt i tre tidskategorier i løbet af et døgn. Den er højest, når der er flest, der bruger strøm, og lavest, når der er færrest, der bruger strøm.

Desuden er nettariffen højere i vinterhalvåret (oktober-marts) i forhold til i sommerhalvåret (april-september).

 

Store investeringer i elnettet

I Danmark har vi et af verdens mest driftssikre elnet, og sådan skal det blive ved med at være.

Det kræver, at vi løbende udbygger og optimerer elnettet, så vi også i fremtiden har et robust og stabilt net, der kan understøtte den grønne omstilling og fremtidens ønsker og behov for intelligent styring.

Derfor vil vi i de kommende år foretage store og nødvendige investeringer i elnettet.