Vores Elnet sætter nettariffen ned

30. januar 2024

Fra den 1. februar sætter vi nettarifferne ned, så du betaler mindre for at få transporteret strøm frem til dig.

Gennem de seneste år har de svingene priser på el i høj grad påvirket Vores Elnet.

Årsagen er, at når vi transporter strøm gennem elnettet, opstår der et uundgåeligt tab i form af en varmeudvikling i kabler og transformerstationer. Også kaldet nettab. Det tab skal vi erstatte ved at købe den tabte el på det frie elmarked gennem elhandlerne.

Den pris, som vi som netselskab betaler for nettabet, følger den generelle prisudvikling på elmarkedet. Derfor har de svingende elpriser påvirket vores omkostninger betragteligt i 2022 og 2023.

Da elprisen er faldet, kan vi nedsætte nettarifferne pr. 1. februar 2024.

For private kunder nedsættes nettariffen med 2-3 procent. Det betyder, at nettariffen i det dyreste tidsrum mellem kl. 17 og 21 ændres fra 78,63 til 76,55 øre/kWh om vinteren og fra 34,07 øre/kWh til  33,17 øre/kWh om sommeren. Priserne er ekskl. moms.  

Se nettarifferne her

Hvad er nettariffen?

Nettariffen er den pris, som du betaler for at få transporteret strøm frem til dig.

Nettariffen betaler du via din elregning, som du modtager fra din elhandler.

Nettariffen dækker vores omkostninger til at drive elnettet og sikre, at du har strøm i kontakten. Den afhænger af, hvor meget strøm, du bruger i din bolig eller virksomhed og hvornår på døgnet, du bruger strømmen.

Som netselskaber kan vi ikke bare opkræve nettariffer, som vi har lyst til. Vi er underlagt en indtægtsrammeregulering, hvilket betyder, at der er grænser for, hvor meget vi må opkræve.

Nettariffen varierer i løbet af døgnet og i løbet af året

For privatkunder er nettariffen inddelt i tre tidskategorier i løbet af et døgn. Den er højest, når der er flest, der bruger strøm, og lavest, når der er færrest, der bruger strøm.

Desuden er nettariffen højere i vinterhalvåret (oktober-marts) i forhold til i sommerhalvåret (april-september).

 

Store investeringer i elnettet

I Danmark har vi et af verdens mest driftssikre elnet, og sådan skal det blive ved med at være.

Det kræver, at vi løbende udbygger og optimerer elnettet, så vi også i fremtiden har et robust og stabilt net, der kan understøtte den grønne omstilling og fremtidens ønsker og behov for intelligent styring.

Derfor vil vi i de kommende år foretage store og nødvendige investeringer i elnettet.