Vores Elnet gebyrer 2019

Standardgebyr 2019 i kr. Standardgebyr 2019 i kr. Sonwin gebyrart
*markerede er momsfrie gebyrer (eks moms) (inkl. Moms)
Direkte fra netselskab til kunde 
Betalingsaftale 105,00 * GEBB
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning (Gebyret dækker ikke betaling for energiforbrug og omkostninger forbundet med inddrivelse af erstatningskravet som følge af uberettiget forbrug) 720,00 * GEBUF
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.135,00 1.1418,75
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 målere 1.400,00 1.750,00
Midlertidig tilslutning, installatør sætter op 435,00 543,75
Nedlæggelse af målerinstallation 760.00 950.00
Nedtagning af måler 740,00 925,00 GEBN
Oprettelse af mikro VE-anlæg 1.910,00 2.387,50
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.385,00 1.731,25
Rykker til kunde ved for sen betaling 100,00 * GEBR
Udbringning af måler 240,00 300,00
Til elhandler via datahubben
Aflæsningsbesøg 555,00 693,75
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 670,00 837,50 GEBL
Genåbning 625.00 781.25 GEBÅ
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.445.00 1.806.25 GEBÅ
Fjernbetjent afbrydelse 105.00 131.25 FJAF
Fjernbetjent genåbning 105.00 131.25 FJTS
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 260.00 325.00 FJTS
Fogedforretning, udkørende (For at få adgang til netanlæg vedr. nettekniske forhold - der opkræves ikke betaling udover de af fogedretten tillagte omkostninger. Gebyret anvendes ikke hvor elleverandør afholder fogedomkostningerne) Efter regning Efter regning GEBFG
Opstart af fogedforretning (For nødvendig adgang til netanlæg vedr. nettekniske forhold - gebyret anvendes, hvor sagen afsluttes før foged og låsesmed møder op hos kunden. Gebyret kan ikke anvendes samtidig med "fogedforretning udkørende", som dækker omkostninger til en fogedsag inkl. evt. låsesmed eller hvor elleverandør afholder omkostninger) 790.00 987.50
Genopsætning af nedtaget måler 790,00 987,50
Kontrolmåling ved opsætning af ekstra måler 1.420.00 1.775.00
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 1.990.00 2.487.50
Målerundersøgelse på stedet 785,00 981,25
Nedtagning af måler 700,00 875,00 GEBN
Adm. gebyr mgl. indsendelse af selvaflæsningskort 75.00 93.75 GEBMA
Skønnet aflæsning 65.00 81.25
Forgæves kørsel* 560.00 700.00
Direkte til elhandler
For sen betaling fra elhandler 310.00 *
Rykker til elhandler ved for sen betaling 100.00 * GEBR

* Gældende fra 1. jan. 2018. Se Metodegodkendelse